Pozytywizm pojecia

reklama 2

W Polsce epoka nazwana pozytywizmem rozpoczęła się w roku 1864, kiedy to nastąpił upadek powstania styczniowego. Koniec to natomiast rok 1891, kiedy to Kazimierz Przerwa-Tetmajer wydał drugą serię Poezji. W Europie jednak epoka ta została nazwana realizmem i rozpoczyna się w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku, a kończy się około roku 1890-1895. W epoce tej bardzo dobrze rozwinęła się literatura. Głównymi gatunkami, jakie powstały w tym okresie była powieść realistyczna, powieść tendencyjna, nowela, felieton oraz kronika tygodniowa. Do znanych pisarzy oraz poetów zaliczyć należy Adama Asnyka, Marię Konopnicką, Bolesława Prusa, który napisał „Lalkę”, Henryka Sienkiewicza, który napisał „Latarnika”, a także autorkę powieści „Nad Niemnem” Elizę Orzeszkową. Wielu ludzi w czasach pozytywizmu głosiło ważne hasła oraz filozofowie. Należy do nich między innymi asymilacja Żydów, która miała na celu włączenie ich do społeczeństwa pracującego dla Polski, emancypacja kobiet, czyli ich wyjście z izolacji i uświadomienie ich praw, a także ewolucjonizm, czyli przekonanie, że świat się zmienia stopniowo, lecz ciągle i trwale. Praca u podstaw, czyli zainteresowanie się słabszymi warstwami społeczeństwa takimi jak chłopi, czy robotnicy bardzo dużo zmieniła, gdyż zwrócono na nich uwagę. Pozytywizm to bardzo ważna epoka, w której bardzo rozwinęła się nauka.

reklama 3